almukminVISI

Terbentuknya generasi muslim yang siap menerima dan mengamalkan Islam  secara kâffah (universal)

 

MISI

  1. Mencetak kader Ulama dan cendekia muslim yang ˋAmilin Fi Sabîlillâh.
  2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan da’wah secara independen dan bertanggungjawab kepada umat melalui YPIA.
  3. Melaksanakan proses pembelajaran secara integral dalam satu kepemimpinan Mudirul Ma’had.